Jdi na obsah Jdi na menu
 


plemenná kniha 4. část

SLOUGHI - PLEMENNÁ KNIHA 2018 - 2019

 

 
              El GUERROUJ                                                        * 07. 01. 2018
               Lucie Srpová, Čejkovická 98/1, 15521, Praha 5
Omid Schuru-esch-Schams VDH/DWZB SL 1814
(Yordam Schuru-esch-Schams - Xafira Schuru-esch-Schams)
Bashira El Guerrouj CMKU/SL/215/10/12
(Afya El guerrouj - Qasab Al Dahab Schuru - esch - Schams) 
CMKU/SL/ 
           329 p DJAFAR DIDI                    žíhaná
           330 f DARYA                                písková s maskou
 
 
 
ČLP/SL/331/-18/18  import Německo VDH/DWZB 1952                          
        f WASFIYA Schuru-esch-Schams žíhaná                       * 16. 01. 2018
              o. Omid Schuru-esch-Schams 
               (Yordam Schuru-esch-Schams - Xafira Schuru-esch-Schams)
              m. Nawara Schuru-esch-Schams
                   (Jalil Ibn Jahrousse Scheik nel Arab - Emira Schuru-esch-Schams)
              ch: Ingeborg a Eckhard Schritt + Dr. Erich Zimmermann,
                   Jagdhaus am Pass 65510 Hunstetten-Bechtheim,D
               m: Ilona Wiesnerová, Smrčná 18, 588 01, Smrčná, Čechy

 

 
                   WON HABULE                                                      * 15. 09. 2018
                   Kateřina Pokorná, Hrubý Rohozec 15, 511 01 Turnov
Benazir won Habule ČMKU-ZReg/SL/311/16/18
(Batal Emir ag Dalvit - Tasnim Bohemia Genao)
Arria Bint Ghala won Habule ČMKU/SL/307/15/18
(Kásir Bohemia Genao - Ghala Laziba Sabiih al Sahra)
CMKU/SL/
            332 p C´CHALID SPKP 15           červeně písková, černá maska
            333 p CEMAL                             světlý písek, černá maska
            334 p CHARON   SPKP 10           písková, černá maska
            335 f CALLISTA  SPKP 16            písková, černá maska
            336 f CASBAH                             červeně písková, černá maska
 
 
 
                 DALVIT                                                              * 16. 03. 2019
                Lenka Malinovská, Lipová 196/15, Ladná, okr. Břeclav 691 46
            a ( Jana Tomešková 664 67 Syrovice 247  +  Jitka Vojkovská - Trnková - Tomešková)
Ata JR 100008 Arh
(? - ?)
Afrah Ibn El Bohemia Genao ČLP/SL/271/13/15
(El Abu Azhar Bohemia Genao - Paola Bohemia Genao)
ČLP/SL/Z Reg./
           337 p C´CHABTE AG                  písková s maskou
           338 p C´CHALID AG JR ... Arh    písková s maskou       
           339 p C´CHURRAM AG              písková s maskou
           340 f C´CASABLANKA AG          písková s maskou
           341 f C´CHARIFA AG                písková s maskou
           342 f C´CHEMALA AG               písková s maskou
 
 
 
CMKU/SL/347/-19/19  import Slovensko SPKP 12                          
        p ASSAD Sayed Assahra písková s černou maskou        * 07. 04. 2019
              o. Hidir Mahanajim
               (El Jassim Mahanajim - Doudine de Slouaz)
              m. Bedouine Balkan Sighthound
                   (Chebkali del Sayad el Gazel - Badriyah ag Dalvit)
              ch: Ing. Ivo Pádej, Dechtice 334, 919 53 dechtice, Slovensko
               m: Martina Zahálková, Stružná 1300, 198 00 Praha 9 Kyje, Čechy

 

       

Datek:

Od roku 1984 jsou Sloughi importovány do Česko-(Slovenské) Republiky jsou narozeny a odchovány pod chovatelskými stanicemi, ale také exportovány do mnoha zemí. Až od 1.1.1990 se Sloughi zapisují pod Českomoravskou kynologickou unií - ČMKU a Českomoravskou kynologickou jednotou - ČLP. Při vystavení PP štěňatům, provádí plemenná kniha pod Českou kynologickou jednotou - ČLP zkrácenou verzi zápisu u rodičů a to způsobem: ČLP/zkratka plemene/číslo zápisu/eventuelně rok narození/datum chovnosti. 

Pokud je Sloughi importována do České Republiky ze země původu, která je uvedena jako domovina plemene dle standardu FCI, může být automaticky zapsán do Zvláštního registru - Z Reg, při plemenné knize ČMKU. Která se řídí svou obecnou závaznou formou, tj. zápisním řádem ČMKU. Způsob zápisu štěňat s neúplným rodokmenem se řídí platným interním právním předpisem ČMKU a to ,,Zápisným řádem,,. Psi s neúplným rodokmenem se zapisují do Registru, který je součástí plemenné knihy ČMKU. Průkazy původů, vystavené pro všechny jedince zapsané do Registru musí být výrazně odlišné od PP jedinců řádně zapsaných FCI. Jsou vždy bez zkratky ČMKU, bez znaku FCI a s vyznačením druhu registru. 

Při plemenné knize ČMKU existují tři druhy registrů: 1. Pomocný P-Reg., 2. Zvláštní Z-Reg., 3. Národní N-Reg. 

1. Do P Reg. se zápisy provádí ve zvláštní řadě čísel, jediné pro celou Českou Republiku a pro všechna plemena v pomocném registru tímto způsobem: (CMKU)-P Reg/zkratka plemene/pořadové číslo/rok zápisu/rok narození je li znám/(datum chovnosti-je poznámkou autora).a.) Jedinci importovaní z nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, pokud tato země není zemí jejich původu.b.) Jedinci bez Průkazu původu. Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU, a to pro všechna plemena. Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného chovatelského klubu. Pro jedince v pomocném registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy vystavena registrační karta (průkaz P Reg), kde smí být uvedeno pouze jméno, plemeno, datum narození, eventuelně barva a typ srsti. jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, stejně jako chovatel. Je možno též vystavit přílohu pro výstavy. Jedinci zapsané v P Reg smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU.

2. Do Z Reg. je zápis způsobem: (CMKU)-Z Reg./zkratka plemene/číslo zápisu/-rok importu/rok narození/(datum chovnosti - je li znám). Českomoravská kynologická jednota - ČLP zapisuje způsobem: ČLP/zkratka plemene/Z Reg./číslo zápisu/-rok importu/rok narození/datum chovnosti. a.) Potomci jedinců zapsaných v pomocném registru, nejde li o plemeno zapsané v Národním registru - N Reg.b.) Jedinci importovaní z nečlenských zemí FCI, pokud jsou tyto země zeměmi původu dotyčného plemene.c.) Jedinci ze zahraničních registrů FCI na úrovni zvláštního registru, jestliže tito psi postrádají 3 kompletní generace.d.) jedinci importovaní ze zemí FCI, kteří nemají doloženy 3 generace předků FCI. Štěňatům narozeným ve zvláštním registru, se vystavuje PP se všemi běžnými identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech rodičů uvedeni. 

3. Do N Reg. jsou zařazena plemena nebo rázy neuznané FCI.

 

 

V roce 1993 byla Česko - Slovenská plemenná kniha rozdělena na ČMKU v Čechách a SPKP na Slovensku. První Sloughi byla z ČR exportována na Slovensko 2004 a zapsána na Slovenskou plemennou knihu SPKP.

Již před prvním zápisem Sloughi v Čechách do plemenné knihy byly dovezeny do Čech Sloughi, ale nikdy nebyly přihlášeni v Čechách ani zapsány v České plemenné knize. V průběhu času to byla například fena Rais Siyada Saida, fena El Mara de la Bérondiére nebo pes Dakiy Schuru esch Schams. Například pes Chebkali de Sayad el Gazel, který byl přivezen z Francie do Čech a následně byl vyvezen na Slovensko. Tudíž spadá pod Slovenskou plemennou knihu - SPKP. 

--- import Francie  LOF---? (viz foto s Magistére Shanti-Darshan-1.část plemenné knihy)
Rais Siyada SAIDA žíhaná * 17. 01. 2001
        o. Rais Siyada Nour al Nadjír (Jazz{Lucas}- Rais Siyada Gzala)
        m. Rais Siyada Gerza (Djahil Pacha de le Cité du Guerrier - AI Djebel Kahloul de le Treille)
        ch: Jean - Carl Angignard, F-33830 Bělin
        m: Jana Tomešková, 664 67 Syrovice 247, CZ 
SPKP 2 - import Francie  LOF 2118 (viz foto ve fotoalbu Lajjina dostihy a coursing)
CHEBKALI del Sayad el Gazel světlý písek * 22. 05. 2007
        o. Faraon Ibn Jamil el Djerid (Ibn Jamil of Mumtaz I Javanadmi - Shirzedah el Djerid)
        m. Tiamouna de la Horde d´ Or (Coubilay Khan de la Horde d'Or- Bersheba's Jordanah Malikia)
        ch: Jessie a Joel Ayusso, Francie
        m: 1. majitel: Eva Alexandra Kovandová, Čechy, 2. majitel: Monika Dubcová, Slovensko
--- import Francie LOF 179136 (viz foto odchov Lajjin Kitmír Bohemia Genao x Jaditha Bohemia Genao)
EL MARA de la Bérondiére písková * 16. 06. 2009
        o. Lajjin Kitmír Bohemia Genao (Fateh ibn Abu Sheik el Arab - C'Casba Bohemia Genao)
        m. Jaditha Bohemia Genao (Urkhan el Zaim 'D Imi-N-Tanout - Djahirah Bohemia Genao)
       ch: Thierry a Marie-France Debaye, 6 Rue Batin, 71270 Torpes, Francie 71 Saone et loire
        m: Jana Tomešková, 664 67 Syrovice 247, CZ
--- import Německo VDH/DWZB SL---? (viz foto s Shirokko Schuru-esch-Schams 2.část plemenné knihy)
DAKIY Schuru-esch-Schams písková s černou maskou * 24. 01. 2011
        o. Shirokko Schuru-esch-Schams (Nazif Schuru-esch-Schams - Gamala Schuru-esch-Schams)
        m. Warqa Schuru-esch-Schams (Narmina Schuru-esch-Schams - Saphir)
       ch: Ingeborg a Eckhard Schritt + Dr. Erich Zimmermann, Jagdhaus am Pass 65510 Hunstetten-Bechtheim,D
   m: Lenka Vodičková, 35301 Cheb, CZ + MVDr. Petr Vodička, Milhostov 24, 35314 Mariánské lázně, CZ
SPKP 8 import Srbsko JR 70005 Arh
f BEDOUINE Balkan Sighthound písková s černou maskou * 09. 04. 2014
        o. Chebkali del Sayad el Gazel (Faraon Ibn Jamil el Djerid - Tiamouna de la Horde d´ Or)
        m. Badriyah ag Dalvit (Atakor ag Dalvit - Dahija Bohemia Genao)
        ch: Kristijan Besu, Ruže Šulman 46/15, 23000 Zrenjanin, Srbsko
        m: Ing. Ivo Pádej, Dechtice 334, 919 53 Dechtice, SK
SPKP 9 import Srbsko JR 70002 Arh
p BOMANI Balkan Sighthound písková s černou maskou * 09. 04. 2014
        o. Chebkali del Sayad el Gazel (Faraon Ibn Jamil el Djerid - Tiamouna de la Horde d´ Or)
        m. Badriyah ag Dalvit (Atakor ag Dalvit - Dahija Bohemia Genao)
        ch: Kristijan Besu, Ruže Šulman 46/15, 23000 Zrenjanin, Srbsko
        m: Maya Velicka, SK                                         
--- import Srbsko JR 100018 Arh
f CALA Balkan Sighthound písková s černou maskou * 17. 06. 2018
        o. Ata (? - ?)
        m. Basimah Balkan Sighthound (Chebkali del Sayad el Gazel - Badriyah ag Dalvit )
        ch: Kristijan Besu, Ruže Šulman 46/15, 23000 Zrenjanin, Srbsko + Boris Kubatovic
        m: Ondrej Bok, CZ 
SPKP -- (neregistrován - nebyl vydán průkaz původu) import Dubai (adopce chrtů)
p HURR písková s černou maskou * ?. 06. 2018
        o. ?
        m. ?
        ch: Jalal Smina, Abú Zabí, Afrika
        m: Lucie Wylde, SK
SAYED ASSAHRA * 07. 04. 2019
Ing. Ivo Pádej, Dechtice 334, 919 53 Dechtice , Slovensko
Hidir Mahanajim VDH/DWZB 1821 ( El Jessim Mahanajim - Daudine de Slouaz )
Bedouine Balkan Sighthound SPKP 8/16 ( Chebkali del Sayad el Gazel - Badriyah ag Dalvit )
SPKP/SL
11 p ABBAS písková s černou maskou
--- p ADAR písková s černou maskou
--- p ADAWI písková s černou maskou
--- p ADI písková s černou maskou
12 p ASAAD písková s černou maskou
13 p AZIZ písková s černou maskou
--- f ADARA písková s černou maskou
--- f ADIBA písková s černou maskou
14 f ARISA písková s černou maskou
                                                                                                      K.P.